Цитиране на съдържание

Цитирането на текстовото съдържание на tami.bg е разрешено само при условие, че е поместена реферeнтна връзка (линк) към сайта tami.bg или към някоя от страниците му, без добавени nofolow, ugc или други релативни атрибути.

Вграждането или хотлинкването на графичния (снимков) материал не е позволено, тъй като лицензите на снимковия материал са персонални и преотстъпването им на трети лица не се счита за легална употреба по смисъла на авторското право, за което евентуално ще бъдете преследвани.

Пример за цитиране на текстов материал от страниците на tami.bg

"...Поставете решетка върху голями тава за печене. Ако нямате решетка, която да пасва на вашите тави за печене, постелете ги на хартия за печене и сушете директно във фурната на най-ниската температура, като обръщате портокалите периодично. Сушенето на решетка обаче е най-добър вариант...."
Източник: tami.bg

Източник: <a href="https://tami.bg/" title="tami.bg">tami.bg</a>