четвъртък, 30 май 2024
13.5 C
София
НачалоЛайфстайлЧислото Пи - 50...

Числото Пи – 50 невероятни факта

Накратко, Числото Пи е отношението на обиколката на всеки кръг към диаметъра му. Независимо от размера на кръга, това съотношение винаги ще бъде равно на Пи. В десетична форма стойността числото е приблизително 3,14. Пи е ирационално число, което означава, че неговата десетична форма нито завършва (като 1/4 = 0,25), нито се повтаря (като 1/6 = 0,166666…).

50 невероятни факта за числото Пи (π)

 1. Пи е най-разпознатата математическа константа в света. Това е най-важното и интригуващо число в цялата математика.
 2. Числото Пи е отношението на обиколката към диаметъра на кръгът. Не може да се изрази като дроб, тъй като е ирационално число.
 3. Удивително, когато е написан като десетичен знак, той никога не се повтаря и никога не свършва и последователността е произволна.
 4. Пи се нарича още „кръгова константа“, „константа на Архимед“ или „число на Лудолф“.
 5. Пи е изучавано от човешката раса почти 4000 години.
 6. До 2000 г. пр. н. е. вавилонците установили постоянното съотношение на кръга като 3 1/8 или 3,125. Древните египтяни достигат до малко по-различна стойност от 3 1/7 или 3,143.
 7. Един от най-ранните известни записи на числото Пи е написан от египтянин на име Ахмес (1650 г. пр. н. е.) върху това, което сега е известно като Папирусът на Райнд. Това бил първият опит за изчисляване на Пи чрез изграждане на квадрат вътре в кръга.
 8. Древните математици са се опитвали да изчислят числото Пи, като са вписвали многоъгълници с все повече и повече страни, които да се доближават по-близо до площта на кръг. Архимед използва многоъгълник с 96 страни. Китайският математик Лиу Хуей вписва многоъгълник с 3072 страни, за да изчисли числото pi до 3,14159. Tsu Ch’ung и неговият син вписали многоъгълници с цели 24 576 страни, за да изчислят Пи.
 9. Най-близките дроби до приблизителната стойност на числото Пи при нарастваща точност са 22/7, 355/113 и 104348/33215. Последната дроб е с точност до 0,00000001056%.
 10. Древните египтяни са знаели стойността на числото Пи. Вертикалната височина на Голямата пирамида в Гиза по 3,14 е равна на периметъра на основата.
 11. Предполага се, че Платон (427-348 г. пр. н. е.) е получил доста точна стойност за Пи: √2 + √3 = 3,146
 12. Пи също е строго изчислено от един от най-великите математици на древния свят, Архимед от Сиракуза (287-212 г. пр.н.е.), който умира поради очарованието си от числото Пи. Той бил твърде погълнат от работата си, за да забележи, че римските войници са превзели гръцкия град Сиракуза. Когато римски войник се приближил до него, той извикал на гръцки „Не докосвайте моите кръгове!“. Римският войник просто отрязал главата му.
 13. Удивителният факт е, че стойността на „Пи“ е изчислена за първи път от индийския математик Будаяна и той обяснява концепцията на това, което е известно като Питагоровата теорема. Той открива това през 6 век, което е много преди европейските математици.
 14. Сър Исак Нютон е изчислил числото Пи до най-малко 16 знака след десетичната запетая.
 15. Лудолф ван Кьолен (1540-1610) прекарва по-голямата част от живота си в изчисляване на първите 36 цифри от Пи (които са наречени Лудолфовотоо число). Тези числа били гравирани върху вече изгубения му надгробен камък.
 16. Австрийският астроном Кристоф Грийнбергер достига до 38 цифри през 1630 г., което остава най-точното приближение, постигнато ръчно.
 17. През 1706 г. Уилям Джоунс (1675-1749) за първи път дава ан гръцката буква (π), нейната текуща математическа дефиниция. Между другото Пи е 16-тата буква в гръцката азбука.
 18. Удивителният факт е, че математикът Уилям Шанкс е прекарал 15 години в изчисляване на стойността на Пи до 707 знака, но за съжаление е направил грешка на 528-ата цифра, като е написал 5 вместо 4. Това откритие е направено 60 години след смъртта му. Тази грешка прави следващите 179 цифри грешни!
 19. Денят на Пи се празнува на 14 март в Сан Франциско (14 март е 3/14) в 1:59 PST, което е 3.14159.
 20. Денят на Пи е и рожденият ден на Алберт Айнщайн. Той е роден на 14 март 1879 г. в Улм Вюртемберг, Германия.
 21. Удивително Пи се среща в стотици уравнения в много науки, включително тези, описващи двойната спирала на ДНК, дъга, вълни, разпространяващи се от падането на дъждовна капка във водата, обща теория на относителността, геометрични проблеми, вълни и т.н.
 22. През 1961 г. колегите математици Даниел Шанкс и Джон Ренч стават известни с това, че разбиват 100 000-та десетична запетая на IBM 7090 в Центъра за обработка на данни на IBM в Ню Йорк. Те използвали уравнение, открито от Стормър през 1896 г.
 23. Удивително е да се отбележи, че първият знак след десетичната запетая на Пи е 1, а също и че един милионният знак след десетичната запетая на Пи също е 1!
 24. Най-удивителният факт, който трябва да се забележи, е, че в първите 7000 цифри последователността 333 е открита 3 пъти, последователността 555 е намерена 5 пъти, а последователността 666 е намерена 6 пъти!
 25. Удивително е, че ако вземете 3-та, 6-та и 9-та цифра, те са съответно 1, 2 и 3. Още по-интересно е да се отбележи, че ако вземете 100-та, 200-та и 300-та цифра, те са съответно 9 , 6 и 3.
 26. Удивително сумата от първите 20 знака след десетичната запетая, 3.14159265358979323846 (без да включва 3) е общо 100.
 27. Сборът от първите 358 знака след десетичната запетая на Пи дава точно 1600. Удивително е да се отбележи, че 3 + 5 + 8 = 16!
 28. Тъй като има 360 градуса в кръг и Пи е тясно свързано с кръга, най-удивително е да открием, че числото 360 е на 359-та позиция на цифрата на пи.
 29. Първата нула се появява на 32-ия знак след десетичната запетая, т.е. 3.14159265358979323846264338327950
 30. Няма срещания на последователността 123456 в първите няколко милиона цифри на числото Пи.
 31. Учудващо е, че последователността 12345678 се среща на позиция 186557266. Този низ се среща само веднъж в първите 200 милиона цифри на Пи.
 32. Учудващо, последователността 0123456789 се появява за първи път, започвайки от 17 387 594 880-ия знак след десетичната запетая.
 33. Последователността 314159 се появява отново на 176451-ия знак след десетичната запетая на Пи. Всъщност тази последователност се появява още седем пъти в низа от първите 10 милиона десетични знака на числото Пи. Разширявайки допълнително, последователността 31415926 се появява на 50 366 472-ия знак след десетичната запетая на Пи.
 34. Следното число е установено, че е просто от Робърт Бейли и Марвин Вундерлих от Университета на Илинойс през 1979 г. Удивителният факт е, че всички числа очевидно са в правилния ред, за да изписват първите 37 десетични знака на Пи. Номерът е 31,415,926,535,897,932,384,626,433,832,795,028,841. Чете се като 31-ундецилиона, 415-децилиона, 926-нонилиона, 535-октилиона, 897-септилиона, 932-секстилиона, 384-квинтилиона, 626-квадрилиона, 433-трилиона, 832-милиарда, 795-милиона, 28 хиляди , 841.
 35. Удивителният факт е, че има книга, която дава изчислението на пи на два милиона места и е от 800 страници.
 36. Ако обиколката на Земята се изчисли с помощта на Пи, закръглено само до деветия знак след десетичната запетая, ще се получи грешка от не повече от една четвърт от инча на 25 000 мили.
 37. Трябва да знаете само 20 знака след десетичната запетая, за да изчислите обиколката на Земята до милиметър.
 38. Удивителният факт е, че ви трябват само 39 знака след десетичната запетая на Пи, за да изчислите обиколката на Вселената в радиуса на един протон!
 39. Пи е изчислено до 12,1 трилиона цифри от Alexander J. Yee & Shigeru Kondo на 28 декември 2013 г., използвайки формулата на Чудновски. Отнема 94 дни за компютъра. Преди това те били изчислили Пи до 10 трилиона цифри преди 2 години, което им отнема 371 дни.
 40. Акира Харагучи, 60-годишен пенсиониран японски инженер, постави настоящия световен рекорд (100 000 цифри) за 16 часа на 3 октомври 2006 г. в Кисаразу, източно от Токио. Предишният му световен рекорд (83 431) бил поставен на 1 юли 2005 г. Неговата мнемонична система присвоява символи на числата, което позволява запомнянето на Пи като колекция от истории.
 41. Числото Пи е символът, върху който Сандра Бълок кликва, за да получи достъп до неоторизирани бази данни в мрежата във филма „Мрежата“.
 42. Удивително мистериозен житен кръг от 2008 г. във Великобритания показва кодирано изображение, представляващо първите 10 цифри на числото пи.
 43. Удивителният факт е, че няколко автора са използвали цифрите на Пи, за да установят нова форма на ограничено писане, където дължините на думите са необходими, за да представят цифрите на Пи в последователност. Cadaeic Cadenza съдържа първите 3835 цифри от Пи по този начин, а пълната книга Not a Wake съдържа 10 000 думи, всяка от които представлява една цифра от числото Пи.
 44. Удивителният факт е, че има уебсайт, озаглавен „The Pi-Search Page“ на адрес http://www.angio.net/pi/piquery.html, който търси и намира всяка последователност от числото Пи до 200 милиона места. Можете да проверите дали вашата рождена дата фигурира в списъка.
Още от категорията

Напиши коментар:

Въведете коментар
Име

Как да изберем перфектния панталон за лятото

Ако не искате да да носите лятото поли, тогава по-добре вижте кои панталони ще бъдат актуални през този горещ сезон. Сред тях със сигурност...